Cuộc sống của người chăn tuần lộc ở Mông Cổ

Phải mất hai tuần, Pascal mới đến được hồ Khovsgol bằng xe Jeep, nơi ông có thể gặp một người Dukha. Từ đây, ông đi tiếp bằng ngựa thêm hai ngày nữa

Những hành động tuyệt đối không làm khi ăn ở nước ngoài
Mặt tối của những khoản tiền tip qua lời nhân viên khách sạn
Lễ hội xanh khởi động Giờ Trái Đất

Phải mất hai tuần, Pascal mới đến được hồ Khovsgol bằng xe Jeep, nơi ông có thể gặp một người Dukha. Từ đây, ông đi tiếp bằng ngựa thêm hai ngày nữa.

“Con đường đi bằng ngựa không dễ tí nào. Ban đầu chúng tôi băng qua những cánh rừng sâu tưởng chừng dài vô tận, rồi vượt núi, đi trên đường núi phủ tuyết trắng xóa, gặp cả bão tuyết, dù đó là giữa tháng 6”, Pascal chia sẻ.