Đường đi cắm trại bên cây ‘cô đơn’ ở Đà Lạt

Từ thành phố Đà Lạt, bạn thuê xe máy với giá khoảng 140.000 đồng một ngày để đến tỉnh lộ 722, khu vực suối Vàng. Đoạn đường này đi mất khoảng 45 phú

Tòa nhà trăm mái ở Hà Nội
Món phụ kiện độc đáo cho dân mê du lịch
Chàng trai phượt Huế – Đà Nẵng – Hội An với 2 triệu đồng

Từ thành phố Đà Lạt, bạn thuê xe máy với giá khoảng 140.000 đồng một ngày để đến tỉnh lộ 722, khu vực suối Vàng. Đoạn đường này đi mất khoảng 45 phút, qua nhiều dốc cao, có chỗ xe hơi không thể vào được. Sau đó di chuyển vào đường mòn để đến nơi “trú ngụ” của cây “cô đơn” mất khoảng 15 phút.