Mùa thu đến khắp thế giới

Mùa thu ở Scotland, theo đánh giá của nhiều du khách, đẹp như những bức tranh trong chuyện cổ tích. Một trong những điểm đến đông khách du lịch ở quốc gia này là Glasgow, Edinburgh…

Những công việc tệ nhất thế giới
Đoàn đại sứ vỗ tay, lắc lư khi xem nghi lễ hầu đồng ngày đầu năm
4 thị trấn nơi cái chết bị coi là bất hợp pháp

Mùa thu ở Scotland, theo đánh giá của nhiều du khách, đẹp như những bức tranh trong chuyện cổ tích. Một trong những điểm đến đông khách du lịch ở quốc gia này là Glasgow, Edinburgh…