Những nhà chờ xe buýt kỳ lạ trên thế giới

Bằng xe hơi, xe buýt và taxi, Christopher Herwig đã đến thăm Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraina, Moldova, Armenia, Georgia, Lithuania, Latvia, Estonia và Belarus. Trong hình là nhà chờ xe buýt hình chim bồ câu ở Karakol, Kazakhstan.

Thị trấn 800 người chết có một người sống ở Mỹ
Chiếc còi tử thần của người da đỏ
Gạch ở Vạn Lý Trường Thành bị trộm để bán cho du khách

Bằng xe hơi, xe buýt và taxi, Christopher Herwig đã đến thăm Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraina, Moldova, Armenia, Georgia, Lithuania, Latvia, Estonia và Belarus. Trong hình là nhà chờ xe buýt hình chim bồ câu ở Karakol, Kazakhstan.