Ruộng muối trắng xóa bên vịnh Vân Phong

Trước đây, những ụ muối trắng tinh được xúc vào đầy hai thúng để gánh về nơi tập kết. Ngày nay, xe rùa đã được dùng để thay thế, vừa thuận tiện vừa không tốn sức nhiều như trước.

Những nơi du khách có thể gửi bưu thiếp dưới đáy biển
Ngôi làng đẹp như cổ tích ở Nhật Bản
Chợ bia dưới lòng đất khai sàn đêm đầu tiên

Trước đây, những ụ muối trắng tinh được xúc vào đầy hai thúng để gánh về nơi tập kết. Ngày nay, xe rùa đã được dùng để thay thế, vừa thuận tiện vừa không tốn sức nhiều như trước.