Ruộng muối trắng xóa bên vịnh Vân Phong

Trước đây, những ụ muối trắng tinh được xúc vào đầy hai thúng để gánh về nơi tập kết. Ngày nay, xe rùa đã được dùng để thay thế, vừa thuận tiện vừa không tốn sức nhiều như trước.

Cách đổi gió về Đông Triều thưởng ngoạn cảnh quê
Sầm Sơn dự kiến đón 6 triệu d​u khách dịp hè
Thế giới ngầm của những câu lạc bộ thoát y tại Tokyo

Trước đây, những ụ muối trắng tinh được xúc vào đầy hai thúng để gánh về nơi tập kết. Ngày nay, xe rùa đã được dùng để thay thế, vừa thuận tiện vừa không tốn sức nhiều như trước.