Xích đu nơi tận cùng thế giới ở Ecuador

Khách du lịch không ngại leo lên đỉnh núi để tự mình trải nghiệm và lưu lại khoảnh khắc bên ngôi nhà trên cây. Tới nay, cuốn sách nói về sự nổi tiếng của chiếc xích đu đã được xuất bản dưới nhiều thứ tiếng như Tây Ban Nha, Anh, Đức, Trung, Nhật, Ả Rập…

Du lịch Thái Lan từ 4,99 triệu đồng
Những cái nhất của tàu hỏa trên thế giới
Du khách suýt chết khi văng khỏi đu quay ở Anh

Khách du lịch không ngại leo lên đỉnh núi để tự mình trải nghiệm và lưu lại khoảnh khắc bên ngôi nhà trên cây. Tới nay, cuốn sách nói về sự nổi tiếng của chiếc xích đu đã được xuất bản dưới nhiều thứ tiếng như Tây Ban Nha, Anh, Đức, Trung, Nhật, Ả Rập…