Cuộc sống ở nơi -50 độ C

"Chúng tôi đã dành thời gian để tìm hiểu họ theo cách không phải đưa ra các câu hỏi, mà chúng tôi ở cùng họ, chơi với con cái của họ, chăm sóc vật n

Vườn thú bất ngờ vì khỉ đột béo ú bỗng sinh con
Những ‘sợi tóc thiên thần’ trên đĩa mì
Báo Anh gợi ý 7 trải nghiệm độc đáo ở Việt Nam

“Chúng tôi đã dành thời gian để tìm hiểu họ theo cách không phải đưa ra các câu hỏi, mà chúng tôi ở cùng họ, chơi với con cái của họ, chăm sóc vật nuôi của họ. Chúng tôi chỉ lắng nghe và quan sát để có được những câu chuyện hay”, một thành viên khác trong nhóm, Shahar, nói thêm.