Cuộc sống ở nơi -50 độ C

"Chúng tôi đã dành thời gian để tìm hiểu họ theo cách không phải đưa ra các câu hỏi, mà chúng tôi ở cùng họ, chơi với con cái của họ, chăm sóc vật n

Thể lệ cuộc thi ‘Hàn Quốc trong tôi’
Tour du lịch dành cho các đại biểu IPU 132
5 địa chỉ thưởng thức món Việt ở London

“Chúng tôi đã dành thời gian để tìm hiểu họ theo cách không phải đưa ra các câu hỏi, mà chúng tôi ở cùng họ, chơi với con cái của họ, chăm sóc vật nuôi của họ. Chúng tôi chỉ lắng nghe và quan sát để có được những câu chuyện hay”, một thành viên khác trong nhóm, Shahar, nói thêm.