Dấu vết về thác nước lớn nhất thế giới

Vùng Scablands bao phủ hơn 3,8 triệu ha, rộng hơn cả diện tích bang New Jersey nhưng phần đất được bảo tồn thuộc vườn quốc gia thì chưa tới 101.000

Khách Tây mất ngủ vì ăn tim rắn sống tại Việt Nam
Cô gái Việt 6 tháng độc hành xuyên nước Mỹ
10 trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Amsterdam

Vùng Scablands bao phủ hơn 3,8 triệu ha, rộng hơn cả diện tích bang New Jersey nhưng phần đất được bảo tồn thuộc vườn quốc gia thì chưa tới 101.000 ha.

Ngày 26/4/2017, tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh 13792, xem xét lại các khu di tích quốc gia có diện tích lớn hơn 40.000 ha. Câu hỏi về Scablands, kỳ quan tự nhiên mới nhất của nước Mỹ, có được bảo tồn kỹ lưỡng hay không vẫn chưa có câu trả lời.