Đoán tên nước qua hình dáng lãnh thổ đặc biệt

Lãnh thổ hình viên cảnh sát 1. Tây Ban Nha 2. Bồ Đào Nha 3. Thổ Nhĩ Kỳ

Voi xéo chết bác sĩ thú y trong khu du lịch
Nơi người dân nói không là có, muốn nhưng vẫn lắc đầu
10 chuyến du lịch kinh hoàng nhất thế giới

Lãnh thổ hình viên cảnh sát

1. Tây Ban Nha

2. Bồ Đào Nha

3. Thổ Nhĩ Kỳ