Hòn đảo mới nhất thế giới vừa được phát hiện

Corbett cũng cho biết, vì lý do an toàn, du khách nên tới đây bằng thuyền, chứ không phải là bơi lội, vì khu vực này có địa hình hẹp sâu và chứa những dòng chảy rất mạnh.

Quảng Bình mở tuyến du lịch mới, giảm giá các dịch vụ
Du lịch Trung Quốc qua các mệnh giá tiền
9 đặc sản Phú Quốc mê lòng du khách

Corbett cũng cho biết, vì lý do an toàn, du khách nên tới đây bằng thuyền, chứ không phải là bơi lội, vì khu vực này có địa hình hẹp sâu và chứa những dòng chảy rất mạnh.