Khu nghỉ dưỡng 10.000 phòng của trùm phát xít Hitler

Năm 1936, Adolf Hitler yêu cầu xây dựng khu nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới, nằm bên bờ biển Baltic của đảo Rugen, Đức, đặt tên là Prora.

Say thuốc, đôi nam nữ kích dục trong nhà hàng ở Mexico
Bầu trời ước mơ
Tour Philippines 6 ngày giảm còn 17,9 triệu đồng

Năm 1936, Adolf Hitler yêu cầu xây dựng khu nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới, nằm bên bờ biển Baltic của đảo Rugen, Đức, đặt tên là Prora.