Làng bích họa mới ra mắt ở Lý Sơn

Số lượng tranh vẽ ban đầu dự kiến là 11 bức, nhưng sau tăng lên do sự ủng hộ nhiệt tình của các hộ dân cũng như tình nguyện viên. Hồng Minh, tình ng

Ưu đãi 3 triệu đồng cho tour Nhật Bản
Nơi người dân nói 150 ngôn ngữ tại Anh
Cửu Trại Câu – Thiên đường có thật

Số lượng tranh vẽ ban đầu dự kiến là 11 bức, nhưng sau tăng lên do sự ủng hộ nhiệt tình của các hộ dân cũng như tình nguyện viên. Hồng Minh, tình nguyện viên, cho biết các bức tranh được nhóm gồm 10 người vẽ trên 10 ngôi nhà, từ ngày 1 đến 10/6. “Tuy nhiên sau đó các bạn còn vẽ thêm rất nhiều tranh nhỏ lên lan can, chum nước…”, Minh nói. Ảnh: Kim Đồng.