Mùa chim làm tổ trên hòn đảo hình chiếc hài ở Bình Thuận

Vào tháng 6 - 7 hàng năm, sau những ngày tháng đi kiếm ăn, có rất nhiều loại chim bay về đẻ trứng như bồ nông, chim nhạn, mòng biển... Từng đàn chim

Cuộc gặp cảm động của voi con bị bắt làm du lịch và mẹ
Bãi đá Móng Rồng vạn người mê ở Cô Tô
Con đường trở thành bếp trưởng hai nhà hàng 2 sao Michelin

Vào tháng 6 – 7 hàng năm, sau những ngày tháng đi kiếm ăn, có rất nhiều loại chim bay về đẻ trứng như bồ nông, chim nhạn, mòng biển… Từng đàn chim bay về gọi nhau kêu vang cả một góc trời. Những chỗ trên đảo có mặt là đá không mọc được cỏ thì trắng xóa phân chim.